Oznaka: marketing strokovnjak

Strateški marketing je postal nuja

Ko govorimo marketingu oziroma trženju, se je treba zavedati, da je ta dejavnost izjemno razvejana. Izjemnega pomena je strateški marketing, ki se ga poslužuje vsako podjetje, ki potrebuje celosten pristop k trženju svoje dejavnosti, storitve ali produkta. Ni važno, da prodajate tende ali suho sadje – v obeh primerih se je trženja treba lotiti starteško. To pomeni, da morate pri svojem izdelku najti in izpostaviti nekaj, po čemer se razlikuje od drugih in kar obenem predstavlja odgovor na neko potrebo potrošnika. Tržniki že dolgo časa vedo, da se ne trži produktov, temveč čustva, želje in potrebe. Ker postaja konkurenca vse hujša, morajo podjetja iznajti strategijo, ki bo naglaševala potrebe potrošnika in bila hkrati dovolj izvirna, da bo v poplavi podobnih produktov, s katerimi je nasičen trg, pritegnila pozornost potrošnika in privedla h končnemu cilju – prodaji.

Marsikatero podjetje se zato odloči za strokovnjaka za marketing, ki bo analiziral njihovo trenutno stanje v marketingu ter pripravil načrt in strategijo za njegovo izboljšanje. Ta strokovnjak bo moral najprej spoznati trg oziroma konkurenco, s katero se bo dotično podjetje spustilo v tekmo. V tej tekmi je sleherno podjetje oboroženo z orožjem, ki se imenuje – konkurenčna prednost. Lahko je ena, še bolje pa, če jih je več. Česa ostala podjetja nimajo in imamo mi? Po čem se razlikujemo od drugih? Zakaj bi nekdo raje izbral nas namesto njih? Na vsa ta vprašanja si mora odgovoriti strateg za marketing.

Po opravljenih raziskavah trga bo strokovnjak pripravil analizo, iz katere bodo sledile določene ugotovitve. Na podlagi teh ugotovitev bo nadalje oblikoval strategijo za trženje. Znani so primeri podjetij, katerih prodaja je stagnirala, ob spremembi trženjske strategije pa se je povečala. Nauk tega je, da nam, če se prodaja nikamor ne premakne, ni treba menjati predmeta prodaje, temveč sam marketing. Oziroma marketinškega strokovnjaka.…