Analiza podatkov predstavlja ključen element delovanja podjetij

Globoko razumevanje podatkov je bistvenega pomena za izgradnjo uspešne organizacije. Analiza podatkov je proces, s katerim se neobdelani podatki pretvorijo v uporabno znanje, na podlagi katerega lahko ukrepamo. Različna tehnologija, ki se uporablja za analizo podatkov, deluje na različnih stopnjah podatkovnega cevovoda. Podjetja pa jo potrebujejo zato, da jim olajša zbiranje in analiziranje podatkov za skoraj vse namene.

Za podjetja in organizacije vseh vrst lahko pretvorba podatkov v uporabno inteligenco pomeni razliko med težavami v podjetju in med odličnim poslovanjem podjetja. Za optimizacijo vrednosti informacij je potrebna analiza podatkov. To je postopek, s katerim se neobdelani podatki analizirajo, kar pripomore k boljšemu sklepanju zaključkov.

Analiza podatkov predstavlja ključen element delovanja podjetij

 

Moderna analiza podatkov omogoča vrhunsko raven razumevanja

Vse se začne s tako imenovanim podatkovnim cevovodom. Ustvarjanje dobro razvitega pristopa k analizi podatkov je razvojni proces, ki zahteva svoj čas in trud. Za organizacije, ki želijo narediti naslednji korak, je razumevanje podatkov in življenjskega cikla podatkov, izjemnega pomena. Le tako namreč lahko napredujejo in so pri svojemu delu optimalno efektivne.

Prva stopnja omenjenega cevovoda podatkov je pridobivanje podatkov iz različnih virov. V tej fazi se analiza podatkov začne tako, da se podatki zbirajo iz virov in se prenašajo v sistem, kjer se nato shranijo. Podatki se lahko zbirajo v obliki neprekinjenega toka ali kot niz diskretnih dogodkov.

 

Poznamo več vrst podatkov, ki se lahko analizirajo

Določene informacije v informatiki imenujemo temni podatki. To so posebni podatki, ki jih ne uporabljajo oziroma nimajo nikakršnega vpliva na delovanje določene organizacije. Danes se eden glavnih trendov v napredni analizi podatkov začne prav v fazi pridobivanja podatkov.

V teh primerih poteka analiza pretočnih podatkov v realnem času vzporedno s postopkom pridobivanja. To je tako imenovana robna analiza podatkov in zahteva visoko zmogljivost z nizko porabo energije. Omenjena analiza podatkov se ukvarja z tehnikami, ki zbirajo informacije iz različnih naprav, kot so poslovni stroji, ulična razsvetljava, kmetijska oprema ali drugi sorodni predmeti.